Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435757 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lynh Tran

 Lynh Tran - ID: 1435757
 Name:  Lynh Tran
 IP & Posted by:  42.119.45.125 on June 19, 2018 at 5:35am
 Updated by:  July 22, 2018 at 11:40am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tôi thích làm bạn với tất cả ban bè gần xa
 Free Time:  tôi thích boi lội và đi bộ , di du lịch
 I Am:  tôi là cô gái xấu xí . tôi hiểu trên đời ai cũng thích và mê cái đẹp .. có nhiều người chắc chắn họ kg thích tôi vì tôi là người xấu xí . nhưng các bạn đừng vội đánh giá bên ngoài .. đời bên ngoài đẹp chưa chắc họ đã đẹp bên trong ..với tôi là tấm lòng là quan trọng nhất ..
 Looking For:  tôi tìm kiếm một người thấu hiểu . yêu thương và kết hôn ..nếu ai đó có y định như tôi và kg chê tôi thì email cho tôi .. cam on đừng làm mất thoi gian nêu kg co y định giống tôi

Back | Send Email to Lynh Tran (ID: 1435757)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.