Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435779 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Ngoc LT - ID: 1435779
 Name:  Ngoc LT
 IP & Posted by:  160.152.43.27 on June 19, 2018 at 12:00pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  New Jersey
 State/Province:  New York
 Zip:  10011
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  later
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:   Mình tuổi hơi già già nên cũng hơi khó tính, hehe như cũng rất vui tính và rất trẻ con
 Free Time:  doc sach
 I Am:  Đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng phai
 Looking For:  Người vui vẻ, sống tình cảm và biết quan tâm đến người khác.

Back | Send Email to Ngoc LT (ID: 1435779)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.