Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1435834 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Cường

 Cường - ID: 1435834
 Name:  Cường
 IP & Posted by:  14.168.235.50 on June 20, 2018 at 7:39am
 Updated by:  June 21, 2018 at 2:12am
 Gender:  Male
 Age:  22
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Cần thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn nói chuyện và tâm sự (lịch sự)
 Free Time:  Đọc sách
 I Am:  Vui tính hoà đồng
 Looking For:  Hoà đồng bình đẳng và lãng mạn

Back | Send Email to Cường (ID: 1435834)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.