Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436127 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lệ Khánh

 Lệ Khánh - ID: 1436127
 Name:  Lệ Khánh
 IP & Posted by:  14.174.112.227 on June 24, 2018 at 9:05am
 Updated by:  December 14, 2018 at 2:32am
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 I Am:  Có thể liên lạc hoặc để lại thư qua: +84914744027 hoặc qua địa chỉ hộp thư: khanhlekk@gmail.com
 Looking For:  Nghiêm túc, chững chạc để hướng đến tương lai!!

Back | Send Email to Lệ Khánh (ID: 1436127)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.