Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436632 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngọc Sơn

 Ngọc Sơn - ID: 1436632
 Name:  Ngọc Sơn
 IP & Posted by:  125.214.49.240 on June 30, 2018 at 7:59am
 Updated by:  September 17, 2018 at 12:50am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vinh long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn.....
 Free Time:  Bên cạnh gia đình, nấu ăn ,thỉnh thoảng du lịch.
 I Am:  Vui vẻ, Dễ hoà đồng. ...
 Looking For:  Tìm bạn chân thật, ko thích đùa giỡn, ....

Back | Send Email to Ngọc Sơn (ID: 1436632)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.