Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436717 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mi Mi

 Mi Mi - ID: 1436717
 Name:  Mi Mi
 IP & Posted by:  171.230.14.182 on July 1, 2018 at 5:38pm
 Updated by:  July 16, 2018 at 5:19pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Tư vấn
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Đi du lịch thật nhiều nơi
 Free Time:  Cafe, xem phim, đọc sách, chơi bowling
 I Am:  Tôi là single mom, vui vẻ, thẳng tính, biết làm người khác cười, tâm lý
 Looking For:  Những người bạn vui vẻ như tôi để trò chuyện. Xin hãy cứ là bạn của tôi trước nhất. Chúc mọi người luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống

Back | Send Email to Mi Mi (ID: 1436717)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.