Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436736 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Chi Thi
 Chi Thi - ID: 1436736
 Name:  Chi Thi
 IP & Posted by:  171.250.47.87 on July 1, 2018 at 8:49pm
 Updated by:  July 2, 2018 at 1:38am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Công chức
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Married
 My goal:  Mong muốn tìm bạn nữ để chia sẽ học hỏi kinh nghiệm sống.
 Free Time:  Mua sắm, du lịch nước ngoài với cồng con, ăn uống, karaoke, đi từ thiện
 I Am:  Hiền, quý mến mọi người, ít nói, sống thật thà, rõ ràng và luôn hướng tới sự hoàn mỹ
 Looking For:  Tìm bạn nữ, em gái, bạn bè nữ có thể tám, tâm sự, giao lưu kết bạn chân thành, khong mục đích xấu vụ lợi.

Back | Send Email to Chi Thi (ID: 1436736)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.