Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436769 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Diemtruong
 Diemtruong - ID: 1436769
 Name:  Diemtruong
 IP & Posted by:  31.173.80.6 on July 2, 2018 at 2:19am
 Updated by:  July 2, 2018 at 4:11pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SaiGon
 State/Province:  Alaska
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Thợ MAY
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Chon cho minh loi sống lành mạnh.yeu chân thật .ghét giả dối
 Free Time:  Nghe nhac.xem hài và ngủ
 I Am:  Yeu hoa màu tím.vui tinh.thân thiện.biet lẳng nghe va biet chia se va làm tot cong viec đuoc giao.nau ăn rat ngon nhe.
 Looking For:  Mot nguoi đan ong độc thân galằng và có khả năng lo cho gia đình.

Back | Send Email to Diemtruong (ID: 1436769)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.