Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436779 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

  BANG HUU - ID: 1436779
 Name:   BANG HUU
 IP & Posted by:  113.173.10.249 on July 2, 2018 at 5:59am
 Updated by:  July 4, 2018 at 6:17pm
 Gender:  Male
 Age:  59
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:   Tìm bạn để tìm hiểu và kết hôn
 Free Time:   Tùy lúc tùy nơi
 I Am:   Người hơi ( khó chịu ) nên muốn tìm người ( chịu khó ) ????
 Looking For:   Đừng có ( khó chịu ) mà phải ( chịu khó ) moi duoc ??? hehehe .

Back | Send Email to BANG HUU (ID: 1436779)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.