Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436818 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thành

 Thành - ID: 1436818
 Name:  Thành
 IP & Posted by:  197.211.61.171 on July 2, 2018 at 7:42pm
 Updated by:  July 3, 2018 at 12:51am
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Zip:  75104
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  hợp đồng khởi n
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  là một người kinh doanh thành công và làm một người chồng tốt cho gia đình tôi
 Free Time:  đi đến bãi biển và xem TV, mua sắm và làm một số công việc nhà
 I Am:  Anh is a flexible man and very listening to advice. honest and hardworking.
 Looking For:  người phụ nữ đọc và có thời gian để xây dựng mối quan hệ và gặp nhau No lies, no cheating. Just nice and good woman.

Back | Send Email to Thành (ID: 1436818)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.