Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436929 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyen Huyen
 Nguyen Huyen - ID: 1436929
 Name:  Nguyen Huyen
 IP & Posted by:  183.80.60.156 on July 3, 2018 at 10:51pm
 Updated by:  July 4, 2018 at 5:40am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vũng tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sống vui vẻ . Lạc quan. Yêu đoi.
 Free Time:  Xem phim. Nghe nhac. Cafe bạn bè
 I Am:  Luôn yêu đòi. Lạc quan và vui vẻ
 Looking For:  Thật thà. Biết quan tâm. Chăm sóc.

Back | Send Email to Nguyen Huyen (ID: 1436929)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.