Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1436997 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to thy van
 thy van - ID: 1436997
 Name:  thy van
 IP & Posted by:  123.22.238.44 on July 4, 2018 at 6:01pm
 Updated by:  July 11, 2018 at 2:34am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  TAY NINH
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Biết cầu tiến
 Free Time:  thích nấu ăn
 I Am:  vui vẻ, hiền, yêu thích công việc, chăm chỉ.
 Looking For:  người hiền,biết quan tâm, chân tình và đạo đức tốt

Back | Send Email to thy van (ID: 1436997)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.