Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437035 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hà kiều anh
 Hà kiều anh - ID: 1437035
 Name:  Hà kiều anh
 IP & Posted by:  121.118.73.98 on July 5, 2018 at 3:15am
 Updated by:  July 5, 2018 at 4:41pm
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bến tre
 State/Province:  Arkansas
 Country:  Japan
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm quen được với nhiều bạn mới
 Free Time:  Nghe nhạc
 I Am:  Thẳng tính ,vui vẻ, hoà đồng ,
 Looking For:  người vui vẻ hoà đồng , sống tình cảm , ga lăng

Back | Send Email to Hà kiều anh (ID: 1437035)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.