Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437160 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Jino - ID: 1437160
 Name:  Jino
 IP & Posted by:  50.99.189.243 on July 6, 2018 at 9:43pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cal
 State/Province:  British Columbia
 Zip:  798
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Tech
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Hướng về phía trước...
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, café với bạn be...
 I Am:  Bình thường, nghiêm túc trong tình cảm. Thích du lịch đó đây, thám hiểm thiên nhiên hoang giã, thích các sinh hoạt ngoài trời như đi bộ, chạy bộ, trượt tuyết...
 Looking For:  Tìm bạn gái hiền, vui vẽ, dễ chịu, dễ nhìn đề cùng đồng hành trong cuộc song và nếu hợp se tiến xa hơn...

Back | Send Email to Jino (ID: 1437160)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.