Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437186 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Đôi Dép
 Đôi Dép - ID: 1437186
 Name:  Đôi Dép
 IP & Posted by:  115.77.245.158 on July 7, 2018 at 3:54am
 Updated by:  July 7, 2018 at 5:44am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  215 lbs (98 kg)
 Body Type:  Large
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Dược Sĩ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tuỳ duyên.
 Free Time:  Đọc sách,nghe nhạc,tán gẫu cùng bạn bè
 I Am:  Độc lập,chân thành và cởi mở. Luôn giữ lời hứa. Trò chuyện để hiểu hơn về tôi.
 Looking For:  Đàn ông trung niên. Trên 45 tuổi. Chân thành. Độc thân đúng nghĩa. Cao từ m7 nặng trên 70kg.

Back | Send Email to Đôi Dép (ID: 1437186)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.