Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437270 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Dương Thái Na

 Dương Thái Na - ID: 1437270
 Name:  Dương Thái Na
 IP & Posted by:  103.199.36.238 on July 8, 2018 at 4:15am
 Updated by:  July 16, 2018 at 9:19am
 Gender:  Gay
 Age:  23
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Thành phố H
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên kinh doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  hẹn hò_cuộc sống chung đôi 1 nhà
 Free Time:  làm những gì mình thích :)
 I Am:  bottom
 Looking For:  top dễ nhìn chung thủng không 9ba1 tám 7sáu 8không tám

Back | Send Email to Dương Thái Na (ID: 1437270)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.