Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437382 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to NHỎ ƠI
 NHỎ ƠI - ID: 1437382
 Name:  NHỎ ƠI
 IP & Posted by:  1.55.175.47 on July 9, 2018 at 6:13am
 Updated by:  July 18, 2018 at 5:43am
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Lần đầu ta gặp Nhỏ trong nắng chiều bay bay. Ngập ngừng ta hỏi nhỏ Nhỏ bảo "Nhỏ không tên" ừ thì Nhỏ không tên. Bây giờ quen nhé Nhỏ Nhỏ ơi!!!
 Free Time:  Lần này ta gặp Nhỏ trong nắng chiều bay bay Ngập ngừng ta hỏi nhỏ Nhỏ bảo Nhỏ chưa yêu ừ thì Nhỏ chưa yêu bây giờ yêu nhé Nhỏ Nhỏ ơi!!!
 I Am:  Tình cờ ta gặp Nhỏ trong nắng vàng ban mai. Thẹn thùng ta hỏi nhỏ Nhỏ bảo khờ ghê đi ừ thì khờ ghê đi thương rồi sao chẳng hiểu Nhỏ ơi!...
 Looking For:  Là đàn ông người Miền Tây, nghiêm túc tìm bạn đời. Tử tế và chân thành. Nhỏ nói nhỏ hình đại diện hổng phải hình của nhỏ nha.

Back | Send Email to NHỎ ƠI (ID: 1437382)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.