Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437385 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Long tứ - ID: 1437385
 Name:  Long tứ
 IP & Posted by:  27.74.168.164 on July 9, 2018 at 6:57am
 Gender:  Male
 Age:  60
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Lái xe
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Bình yên
 Free Time:  Đàn guita
 I Am:  Đơn giản kg cầu kỳ.
 Looking For:  Người phụ như như tôi, cùng nhau chia sẽ buồn vui trong đời sống hiện tại.

Back | Send Email to Long tứ (ID: 1437385)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.