Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437436 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 thanh - ID: 1437436
 Name:  thanh
 IP & Posted by:  113.170.22.195 on July 9, 2018 at 11:19pm
 Updated by:  July 9, 2018 at 11:33pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  bien hoa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  chủ quán caphe san
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tim bạn gái làm vợ
 Free Time:  làm việc nhà, caphe, du lịch
 I Am:  lo làm biết chia sẽ không gia trưởng
 Looking For:  như tôi vậy, lo làm, dịu dàng, đến với nhau cùng xây dựng tương lai bền vững

Back | Send Email to thanh (ID: 1437436)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.