Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437451 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễn Quân

 Nguyễn Quân - ID: 1437451
 Name:  Nguyễn Quân
 IP & Posted by:  27.78.239.119 on July 10, 2018 at 3:31am
 Updated by:  May 20, 2019 at 5:12pm
 Gender:  Gay
 Age:  28
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tp.HCM
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng làm việc để có một cuộc sống tốt
 Free Time:  Thời gian rảnh nghe nhạc thiền . Đi du lịch chăm cây cảnh
 I Am:  Sống đơn giản và chân thành .
 Looking For:  Một người tốt hiểu quan tâm chia sẽ .cung chung quan điểm và sẽ bên nhau lau dai

Back | Send Email to Nguyễn Quân (ID: 1437451)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.