Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437494 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Seashell - ID: 1437494
 Name:  Seashell
 IP & Posted by:  72.184.159.225 on July 10, 2018 at 6:51pm
 Updated by:  July 19, 2018 at 4:49am
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Clearwater
 State/Province:  Florida
 Country:  United States
 Religion:  Spiritual
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Côi chương trình truyền hình, Chơi tro chơi điện tử, đi chợ mua sắm, đi biền, đi ăn.
 I Am:  Hiền, lịch sư, khong nón tánh, vui vẻ, thích đi chơi, đi ăn, đi tắm biển.
 Looking For:  Kiểm bạn để tâm sự.

Back | Send Email to Seashell (ID: 1437494)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.