Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437611 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Bao viet - ID: 1437611
 Name:  Bao viet
 IP & Posted by:  67.188.214.242 on July 11, 2018 at 10:36pm
 Gender:  Male
 Age:  63
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  san jose
 State/Province:  California
 Zip:  95128
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  retire
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm bạn đễ tâm sự. Nếu hợp sê tiến xa
 Free Time:  Thễ dục,đọc sách, xem phim
 I Am:  sống nội tâm,thành thật,chung thuỹ. Một chúc lãng man , một chúc tều
 Looking For:  Một người bạn để tâm sự nều hợp sẽ cùng nhau đi khoảng đường còn lại

Back | Send Email to Bao viet (ID: 1437611)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.