Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437648 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lovely Girl

 Lovely Girl - ID: 1437648
 Name:  Lovely Girl
 IP & Posted by:  14.173.238.105 on July 12, 2018 at 5:56am
 Updated by:  July 12, 2018 at 8:22pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vung Tau
 Zip:  841289839893
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Typist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  seek a serious relationship and long term. thời điểm hay duyên số không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là lòng người muốn bên nhau hay không mà thôi.
 Free Time:  Listen to music, hang out with my friends, to cook a meal, read a book and travel...
 I Am:  thích sự hài hước, chung thủy, thẳng thắn, 1 người có lập trường riêng. Nếu bạn là một người gia trưởng, thích sự mềm mỏng thì có lẽ tôi không phù hợp với bạn.
 Looking For:  tôi chưa từng đòi hỏi điều gì đó quá nhiều. bởi đi qua bao nhiêu nỗi buồn, thứ duy nhất e cần có lẽ là "Bình yên".

Back | Send Email to Lovely Girl (ID: 1437648)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.