Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437664 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Hạ Buồn - ID: 1437664
 Name:  Hạ Buồn
 IP & Posted by:  73.163.136.113 on July 12, 2018 at 11:31am
 Updated by:  July 13, 2018 at 4:42am
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Washington DC
 State/Province:  District of Columbia
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Có cong việc làm ổn định
 Free Time:  Dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, nghe nhạc dành thời gian cho gia đình.
 I Am:  Em là một người phụ nữ hiền, biết lắng nghe, rất tôn trọng tình cảm
 Looking For:  Tìm một người hiền thật lòng, nghiêm túc

Back | Send Email to Hạ Buồn (ID: 1437664)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.