Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437685 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hằng Nga
 Hằng Nga - ID: 1437685
 Name:  Hằng Nga
 IP & Posted by:  42.116.239.9 on July 12, 2018 at 8:30pm
 Updated by:  July 13, 2018 at 1:29am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm chàng của em
 Free Time:  Tập thể dục hàng ngày, thiền, du lịch miền quê sông nước
 I Am:  Em lịch sự, vui vẻ và có giáo dục
 Looking For:  Chàng đẹp trai hào hoa phù hợp với em

Back | Send Email to Hằng Nga (ID: 1437685)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.