Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437763 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Chan thanh
 Chan thanh - ID: 1437763
 Name:  Chan thanh
 IP & Posted by:  171.232.102.92 on July 14, 2018 at 4:04am
 Updated by:  July 14, 2018 at 6:40am
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người hữu duyên
 Free Time:  Xem tin tức
 I Am:  Hiền , giản dị . Nghiêm túc
 Looking For:  Người bạn. chân thành , nghiêm túc không đùa giỡn, Thanks các bạn đã đọc qua profile , Mến chúc các bạn sớm tìm được người hữu duyên

Back | Send Email to Chan thanh (ID: 1437763)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.