Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437902 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Yentran

 Yentran - ID: 1437902
 Name:  Yentran
 IP & Posted by:  24.152.135.139 on July 15, 2018 at 9:37pm
 Updated by:  July 16, 2018 at 10:28pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Huntington bh
 State/Province:  California
 Zip:  92648
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Phấn đấu co 1 tiem nail & 1 nguoi đàn ong nam tay nhau đi hết quản duong con lại...😘😘
 Free Time:  Đi bộ.. shopping, nghe nhac, xem game show....
 I Am:  Hiền lành, giỏi giang, dễ thương, dễ mếm, xinh đẹp.... công dung ngôn hạnh... ha ha ha😀😀 Đặt biệt Buy 1 👩🏻get 2 free👧🏻👦🏻👍🏻👍🏻👍🏻
 Looking For:  Em muốn tìm 1 nguoi đàn ông chung thuỷ.. thật lòng... làm hết sức .. chơi hết mình....👍🏻👍🏻

Back | Send Email to Yentran (ID: 1437902)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.