Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1437953 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mộng Thúy
 Mộng Thúy - ID: 1437953
 Name:  Mộng Thúy
 IP & Posted by:  42.116.239.9 on July 16, 2018 at 9:16am
 Updated by:  July 16, 2018 at 5:06pm
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mơ ước có được người yêu thương
 Free Time:  Đọc sách, dạy học, đi dạo
 I Am:  Thanh lịch, thục nữ, truyền thống
 Looking For:  Nam tính, lịch sự, có ý định lập gia đình

Back | Send Email to Mộng Thúy (ID: 1437953)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.