Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438009 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lê Ngọc

 Lê Ngọc - ID: 1438009
 Name:  Lê Ngọc
 IP & Posted by:  27.74.243.123 on July 16, 2018 at 10:09pm
 Updated by:  January 9, 2019 at 5:13pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm mọi thứ để ổn định cuộc sống
 Free Time:  đọc sách, đi dạo, ăn uống
 I Am:  khó tính,nhưng hiền và thân thiện.
 Looking For:  tìm đàn ông trưởng thành, hiền, tử tế, độc lập về mọi thứ và không gia trưởng

Back | Send Email to Lê Ngọc (ID: 1438009)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.