Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438245 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hanh Nguyen

 Hanh Nguyen - ID: 1438245
 Name:  Hanh Nguyen
 IP & Posted by:  166.137.10.63 on July 19, 2018 at 8:42am
 Updated by:  February 10, 2019 at 7:46pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cố gắng làm việc để có cuộc sống được tốt hơn
 Free Time:  Tôi thường coi phim & đọc tin tức & nấu những món ăn minh thích lúc rãnh rỗi
 I Am:  Tôi là người thẳng tính , vui vẻ, hoà đồng với tất cả moi người
 Looking For:  Tôi muốn tim 01 người có hoàn cảnh giống tôi, nếu hợp sẽ tiến xa hơn

Back | Send Email to Hanh Nguyen (ID: 1438245)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.