Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438309 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bảo Hân

 Bảo Hân - ID: 1438309
 Name:  Bảo Hân
 IP & Posted by:  42.118.57.124 on July 20, 2018 at 5:10am
 Updated by:  July 20, 2018 at 4:57pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm một người bạn đồng hành suốt cuộc đời.
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, cafe cùng bạn bè
 I Am:  Nghiêm túc, chung thủy trong tình cảm.
 Looking For:  Hiểu, tôn trọng, chung thủy

Back | Send Email to Bảo Hân (ID: 1438309)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.