Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438393 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to jenny nguyet
 jenny nguyet - ID: 1438393
 Name:  jenny nguyet
 IP & Posted by:  65.49.77.108 on July 21, 2018 at 7:52am
 Updated by:  July 22, 2018 at 2:51am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  shaw
 State/Province:  District of Columbia
 Zip:  360
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  long
 Free Time:  Tôi thích thể dục nhịp điệu trên nước / trọng lượng mạch, đi bộ, chơi gôn, (360) 203-7561xem phim, xem bóng rổ, chơi bóng rổ, tắm bong bóng với âm nhạc / đọc sách, các chức năng gia đình, thưởng thức các ban nhạc RB ánh sáng jazz sống động.
 I Am:  im s Trung thực, Đáng tin cậy, Sự hiểu biết, Người nghe, Người giao tiếp(360) 203-7561
 Looking For:  im s Trung thực, Đáng tin cậy, Sự hiểu biết, Người nghe, Người giao tiếp(360) 203-7561

Back | Send Email to jenny nguyet (ID: 1438393)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.