Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438732 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Linh💋

 Linh💋 - ID: 1438732
 Name:  Linh💋
 IP & Posted by:  113.176.64.45 on July 25, 2018 at 6:18am
 Updated by:  August 2, 2018 at 6:49pm
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn hữu duyên, giao lưu kết bạn nếu hợp có thể tiến tới hôn nhân
 Free Time:  Nghe nhạc, học tiếng Anh ... khi rãnh rỗi
 I Am:  Hoà đồng thích học hỏi từ bạn bè và những người xung quanh. Biết cảm thông chia sẻ với người khác
 Looking For:  Là người nghiêm túc , chững chạc, biết lắng nghe chăm sóc phụ nữ

Back | Send Email to Linh💋 (ID: 1438732)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.