Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1438898 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanhnd
 Thanhnd - ID: 1438898
 Name:  Thanhnd
 IP & Posted by:  103.17.88.3 on July 26, 2018 at 9:04pm
 Updated by:  July 27, 2018 at 2:49am
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  làm tốt những công việc hiện tại
 Free Time:  chơi thể thao, đọc báo, cafe với bạn bè và làm những cv mình thích.
 I Am:  than thân, vui vẻ, hòa đồng với mọi người.
 Looking For:  các bạn nữ có cùng mục đích kết bạn để đi đến kết quả tốt đẹp.

Back | Send Email to Thanhnd (ID: 1438898)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.