Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439158 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thao Nguyen

 Thao Nguyen - ID: 1439158
 Name:  Thao Nguyen
 IP & Posted by:  171.250.6.158 on July 30, 2018 at 3:23am
 Updated by:  August 1, 2018 at 1:42am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Vũng tàu
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhân viên spa
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Muốn có công việc ổn định và gia đình nhỏ
 Free Time:  Trà sữa, xem phim và đi spa relax
 I Am:  Cá tính, thẳng thắn và ghét sự giả dối
 Looking For:  Một người đàn ông chung thủy và có trách nhiệm với gia đình

Back | Send Email to Thao Nguyen (ID: 1439158)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.