Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439179 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Danny Canada

 Danny Canada - ID: 1439179
 Name:  Danny Canada
 IP & Posted by:  99.239.91.129 on July 30, 2018 at 10:05am
 Updated by:  August 13, 2018 at 8:01pm
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  London
 State/Province:  Ontario
 Zip:  N5X
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kinh doanh BĐS
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đi làm ròng rả 33 năm. Bây giờ gác kiếm gian hồ ở nhà tận hưởng phần đời còn lại cho đến khi trở về với các bụi.
 Free Time:  Dọn nhà cho thiệt là sạch, tân trang nhà cho đẹp mắt, trồng nhiều hoa hồng để ngắm
 I Am:  Là người có trách nhiệm, là cột trụ của mái ấm gia đình.
 Looking For:  Thich phụ nử không vướn bận con cái “alone no kid”, nếu em được anh sủng ái anh sẻ rộng cửa tim lòng đóan em vào ngự trị.

Back | Send Email to Danny Canada (ID: 1439179)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.