Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439468 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 tìm tri kỷ - ID: 1439468
 Name:  tìm tri kỷ
 IP & Posted by:  14.234.22.221 on August 2, 2018 at 5:04pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  vietnam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  lập gia đình
 Free Time:  xem tin tức
 I Am:  hòa đồng, trầm tính, điềm đạm
 Looking For:  người có ý định muốn lập gia đình

Back | Send Email to tìm tri kỷ (ID: 1439468)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.