Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439509 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thuy
 Thuy - ID: 1439509
 Name:  Thuy
 IP & Posted by:  103.199.52.51 on August 3, 2018 at 2:07am
 Updated by:  August 3, 2018 at 5:46pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Làm thuê
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn phù hợp và tìm chồng tương lai
 Free Time:  Xem tin tức và nghe nhạc
 I Am:  Đơn giản và giản dị
 Looking For:  Chân thật, giản dị, chung thủy, biết phấn đấu. Không gia trưởng

Back | Send Email to Thuy (ID: 1439509)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.