Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439636 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Khả Ngân

 Khả Ngân - ID: 1439636
 Name:  Khả Ngân
 IP & Posted by:  1.54.5.82 on August 4, 2018 at 4:18pm
 Updated by:  September 17, 2018 at 7:19pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Việt Nam
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhà nước
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hiểu và thông cảm tiến tới hôn nhân
 Free Time:  Xem phim
 I Am:  Hòa đồng , đơn giản và rất gần gủi thân thiện
 Looking For:  Tìm 1 bờ vai có thể đi hết quảng đường còn lại ,biêt chia sẻ và cảm thông và lắng nghe để xây dựng 1 gia đình .và 1 người có thể đi du lịch mọi nơi những nơi chưa từng đến

Back | Send Email to Khả Ngân (ID: 1439636)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.