Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439712 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tường Vi
 Tường Vi - ID: 1439712
 Name:  Tường Vi
 IP & Posted by:  171.232.157.148 on August 5, 2018 at 8:35am
 Updated by:  September 26, 2018 at 4:22pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Một gia đình nhỏ, phát triển công việc.
 Free Time:  Xem tin tức, nghe nhạc, xem phim, du lịch
 I Am:  Chân thành, sống tình cảm, vui vẻ, hòa đồng với mọi người
 Looking For:  Nghiêm túc trong tình cảm, chân thành, có tính cầu tiến và biết giúp đỡ mọi người

Back | Send Email to Tường Vi (ID: 1439712)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.