Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439961 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tam nguyen
 Tam nguyen - ID: 1439961
 Name:  Tam nguyen
 IP & Posted by:  107.77.161.3 on August 8, 2018 at 4:00am
 Updated by:  August 9, 2018 at 5:20pm
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Muncie
 State/Province:  Indiana
 Zip:  47304
 Country:  American Samoa
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  cần tìm một người chân thành và nghiêm túc trong tình cảm để đi đến hôn nhân
 Free Time:  Nấu ăn
 I Am:  Mình là người nghiêm túc trong tình cảm. Chăm chỉ trong công viec . Chưa trãi qua cuộc hôn nhân nào
 Looking For:  Tìm một người nghiêm túc và muốn lập gia đình

Back | Send Email to Tam nguyen (ID: 1439961)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.