Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440085 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Xinh Xinh
 Xinh Xinh - ID: 1440085
 Name:  Xinh Xinh
 IP & Posted by:  14.165.45.249 on August 10, 2018 at 1:55am
 Updated by:  August 10, 2018 at 6:41pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Biển
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm bạn và lập gđ
 Free Time:  Hình chỉ minh họa
 I Am:   Tôi là người nhẹ nhàng,biết lắng nghe quan tâm ,yêu thương và chung thủy..
 Looking For:   Người đàn ông tốt,hiền,đạo đức,biết quan tâm đến cuộc sống gia đình...

Back | Send Email to Xinh Xinh (ID: 1440085)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.