Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440817 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phương Duy
 Phương Duy - ID: 1440817
 Name:  Phương Duy
 IP & Posted by:  113.22.139.20 on August 20, 2018 at 7:40am
 Updated by:  August 20, 2018 at 4:36pm
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Vũng Tàu
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm tốt các công việc hiện tại
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc báo...
 I Am:  Trai 1 con, Chữ Tâm - Chữ Tín - Chữ Tình thì có mà Chữ Tiền thì không có ("_")
 Looking For:  ...

Back | Send Email to Phương Duy (ID: 1440817)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.