Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440834 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễn Hoàng
 Nguyễn Hoàng - ID: 1440834
 Name:  Nguyễn Hoàng
 IP & Posted by:  118.69.70.196 on August 20, 2018 at 5:31pm
 Updated by:  August 20, 2018 at 8:59pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong muốn tìm người bạn gái để cùng chia sẻ vui buồn, có thể đi xem phim, uống cà phê chung
 Free Time:  Đi Cà phê
 I Am:  Bình thường
 Looking For:  Vui vẻ

Back | Send Email to Nguyễn Hoàng (ID: 1440834)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.