Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440904 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Teacherdanny

 Teacherdanny - ID: 1440904
 Name:  Teacherdanny
 IP & Posted by:  73.92.213.133 on August 21, 2018 at 6:52pm
 Updated by:  October 28, 2018 at 5:25pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Zip:  95116
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  teaching
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Looking for a lady under 47 to go for a serious relationship. Mình tìm một người phụ nữ dưới 47 tuổi để tiến xa hơn.
 Free Time:  Go to the library, watch movies, listen to music, practice keyboard, visit my father, have dinner with my friends....
 I Am:  I am nice, honest, respectful, kind, family man, easy to forgive for someone who accepts her/his fault, help my family, my friend and others when they need me. open minded, easy to talk.... You can find out the rest. Mình hiền, đàng hoàng, thành thật cởi mở, tộn trọng mọi người, biết giúp đỡ mọi người khi họ cần, rất dễ tha thứ bỏ qua mọi chuyện khi người nào đó biết nhận lỗi khi làm sai. Mình không hút thuốc, không uống beer rượu, không uống cà phê. Mình thì không đẹp trai như tài tử đóng phim nhưng không làm cho người khác bỏ chạy khi gặp mặt. Còn lại thì bạn gái nào muốn làm quen thi tìm hiểu them.
 Looking For:  I look for a lady who is kind, nice, honest, open minded, respectful, who knows wrong and right, not selfish. Mình muốn kiếm một người phụ nữ đàng hoàng, thành thật cởi mở, dễ thương, hiền, không kiêu ngạo, biết tôn trọng người chồng, biết nhận lỗi khi làm sai, không cố chap... Mình chỉ muốn kiếm một phụ nữ có cùng hoàn cảnh là đã ly dị hoặc separated, .

Back | Send Email to Teacherdanny (ID: 1440904)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.