Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441238 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to nguyen ngoc lan

 nguyen ngoc lan - ID: 1441238
 Name:  nguyen ngoc lan
 IP & Posted by:  123.28.37.198 on August 27, 2018 at 12:58am
 Updated by:  September 1, 2018 at 3:32am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  biên hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  lên mạng đọc báo, uống cà phê, xem phim cùng bạn bè
 I Am:  là một người vui vẻ, thích sự trung thực
 Looking For:  một người hòa đồng, vui vẻ hài hước

Back | Send Email to nguyen ngoc lan (ID: 1441238)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.