Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441372 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to NguyễnMinhChâ
 NguyễnMinhChâ - ID: 1441372
 Name:  NguyễnMinhChâ
 IP & Posted by:  103.199.36.11 on August 29, 2018 at 2:23am
 Updated by:  September 7, 2018 at 1:33am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hạnh Phúc , hợp nhãn cưới luon , không tìm bạn thân lên đây là tìm bà xã
 Free Time:  Xem phim
 I Am:  Hòa đồng hài huoc vui vẻ
 Looking For:  Thích mẫu người thuỷ chung

Back | Send Email to NguyễnMinhChâ (ID: 1441372)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.