Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441444 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Que A.
 Que A. - ID: 1441444
 Name:  Que A.
 IP & Posted by:  14.186.173.168 on August 30, 2018 at 6:49am
 Updated by:  January 1, 2019 at 6:04am
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Một mái ấm gđ hạnh phúc và vài đứa con cho vui cửa vui nhà.... Về lâu dài là sắp xếp đưa gia đình bé nhỏ ấy đi du lịch nhiều nơi...
 Free Time:  Khi rảnh thì xem phim, cafe với mấy người bạn cũ, giao lưu với mấy bạn bè mới...
 I Am:  Tôi quan niệm chữ tín làm đầu. Đối xử tốt với gđ, bạn bè...
 Looking For:  Mong gặp người tốt bụng, chia xẻ sở thích và có hiểu biết.

Back | Send Email to Que A. (ID: 1441444)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.