Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441577 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trang
 Trang - ID: 1441577
 Name:  Trang
 IP & Posted by:  123.20.242.66 on September 1, 2018 at 7:49am
 Updated by:  September 6, 2018 at 9:07am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán hàng online
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Làm 1 vài thứ để thư giãn
 I Am:  Thẳng thắn, vui vẽ đôi lúc hơi nóng tính
 Looking For:  Giống mình , nhưng đừng nóng tính :p

Back | Send Email to Trang (ID: 1441577)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.