Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441617 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to tiger
 tiger - ID: 1441617
 Name:  tiger
 IP & Posted by:  42.118.104.250 on September 2, 2018 at 2:57am
 Updated by:  September 2, 2018 at 4:30pm
 Gender:  Male
 Age:  33
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Tp.HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thực hiện được những kế hoạch đã đăt ra
 Free Time:  Nghe nhạc, xem film, xem tivi, ...
 I Am:  Điềm đạm, chín chắn, có ý chí, sống tình cảm và yêu thiên nhiên
 Looking For:  Bạn gái hợp tính, biết yêu thương chung thủy và mong muốn lập đình

Back | Send Email to tiger (ID: 1441617)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.